Kulturotwórcza funkcja gier
Rozrywka - edukacja - przemysł
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Strony poprzednich konferencji

Począwszy od 2008 roku domeną każdej aktualnej konferencji staje sięwww.gry.konferencja.org.

Adresy stron poprzednich konferencji zostają przemianowane – w ich adresach pojawia się informacja o stosownym roku kalendarzowym.

W ten sposób dotychczasowe strony konferencji PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” są dostępne pod następującymi adresami:

I. Gra jako medium, tekst i rytuał,
Poznań, 19–20 listopada 2005, www.gry2005.konferencja.org

II. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,
Poznań, 25–26 listopada 2006, www.gry2006.konferencja.org

III. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji?
Rola gier we współczesności,
Poznań, 24–25 listopada 2007, www.gry2007.konferencja.org

IV. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych,
Poznań, 22–23 listopada 2008, www.gry2008.konferencja.org

V. Społeczny i naukowy status ludologii,
Poznań, 17–18 października 2009, www.gry2009.konferencja.org

VI. Między przyjemnością a użytecznością,
Poznań, 13–14 listopada 2010, www.gry2010.konferencja.org

VII. Perspektywy rozwoju ludologii,
Poznań, 19–20 listopada 2011, www.gry2011.konferencja.org 

VIII. Ludolog na uniwersytecie i poza nim,
Poznań, 24–25 listopada 2012, www.gry2012.konferencja.org
 
IX. Gry stosowane i gamifikacja,
Poznań, 16–17 listopada 2013, www.gry2013.konferencja.org

X. Game-based learning / Game-biased learning,
Poznań, 15-16 listopada 2014, www.gry2014.konferencja.org

XI. Metody badań nad grami
Poznań, 21–22 listopada 2015, www.gry2015.konferencja.org