Kulturotwórcza funkcja gier
Rozrywka - edukacja - przemysł
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Rada Programowa konferencji
 
Przewodniczący: Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski,
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak,
Prof. UP w Krakowie, dr hab. Henryk Noga,
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych,
Dr Paweł Hostyński,
Dr Emanuel Kulczycki,
Dr Britta Stőckmann,
Dr Dominika Urbańska-Galanciak.
 
Komitet Organizacyjny konferencji
 
Przewodniczący: Dr Augustyn Surdyk,
Sekretarz Konferencji: Mgr Dorota Ćwiklińska-Surdyk,
Dr Jerzy Szeja,
Dr Agata Zarzycka,
Mgr Roman Budzowski,
Mgr inż. Jakub Marszałkowski.


Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.