Kulturotwórcza funkcja gier
Rozrywka - edukacja - przemysł
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Organizatorzy

Kontakt z organizatorami: gry@konferencja.org.


Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań, tel. +48 618 66 04 22, www.PTBG.org.pl
Forum PTBG Strona Główna
Instytut Lingwistyki Stosowanej
Pracownia Badań Ludologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 198, 61-485 Poznań,
tel. +48 618 29 29 25, fax: +48 618 29 29 26, www.ils.amu.edu.pl 

 Konferencja objęta honorowym patronatem


JM Rektora UAM
prof. UAM dr. hab. Andrzeja Lesickiego
 
Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
prof. UAM dr hab. Aldony Sopaty
oraz 
Prezydenta Miasta Poznania
Jacka JaśkowiakaPartnerzy

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 

  
 


Patron medialny